Follow

🤖Kan een computer dromen? Nee, maar je kan het wel voor je laten doen. Dit filmpje gaat over "The means are more important than the ends".

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mens Maakt Mooi

Mens maakt mooi! Dit is de plek voor lateraal denkende makers. Een plek op Mastodon, dus niet gecentraliseerd op een van de grote "sociale media". Een plaats vol met herrie! Maar ook een plaats om gedachten en projecten te delen. Want de mens maakt mooi, en mooi maakt mens, dus maakt mooi mens!