Follow

Het is geen geheim dat wij van houden, dus bij deze ook de interpretatie van "Neon train" door een VQGANCLIP algoritme gemaakt, te vinden op colab.research.google.com/driv, samen met alle relevante bronnen en mensen.

· · Web · 0 · 1 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mens Maakt Mooi

Mens maakt mooi! Dit is de plek voor lateraal denkende makers. Een plek op Mastodon, dus niet gecentraliseerd op een van de grote "sociale media". Een plaats vol met herrie! Maar ook een plaats om gedachten en projecten te delen. Want de mens maakt mooi, en mooi maakt mens, dus maakt mooi mens!