Follow

Experiment: Het blog (ohjeeva.nl) is ook te volgen via "admin@ohjeeva.nl" , _als het goed is_™ komen daar onze blog posts voorbij. Ik zal ze in de komende tijd hier ook blijven posten maar als je ZEKER WETEN als EERSTE bij de posts wil zijn kan je deze url gebruiken ;)

· · Web · 0 · 0 · 1
Sign in to participate in the conversation
Mens Maakt Mooi

Mens maakt mooi! Dit is de plek voor lateraal denkende makers. Een plek op Mastodon, dus niet gecentraliseerd op een van de grote "sociale media". Een plaats vol met herrie! Maar ook een plaats om gedachten en projecten te delen. Want de mens maakt mooi, en mooi maakt mens, dus maakt mooi mens!