Follow

@notjustbikes Hi Jason, great to see you here! Quick FYI: if you put the link to your Mastodon page on your YouTube channel and other pages you link to from your profile, it will verify the links, so people know for sure your profile is official :)

Sign in to participate in the conversation
Mens Maakt Mooi

Mens maakt mooi! Dit is de plek voor lateraal denkende makers. Een plek op Mastodon, dus niet gecentraliseerd op een van de grote "sociale media". Een plaats vol met herrie! Maar ook een plaats om gedachten en projecten te delen. Want de mens maakt mooi, en mooi maakt mens, dus maakt mooi mens!